Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số ấn phẩm đơn bản :8702
  Tổng số xếp giá :82310
  Tổng số ấn phẩm định kỳ :86

Tài liệu mới
1. Objective PET workbook with answers/ Louise Hashemi, Barbara Thomas

2. Objective PET student's book with answers/ Louise Hashemi, Barbara Thomas

3. Complete PET workbook with answers/ Peter May, Amanda Thomas

4. Complete PET student's book with answers/ Emma Heyderman; Peter May

5. KET Testbuilder with key/ Sarah Dymond, Amanda French, Nick Kenny

Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 180 ngày qua

  1. Quản trị nguồn nhân lực : Human resource management / Trần Kim Dung;(34)
  2. Thiết kế chi tiết máy/ Nguyễn Trọng Hiệp; Nguyễn Văn Lẫm(23)
  3. Nghệ thuật lãnh đạo / Nguyễn Hữu Lam(23)
  4. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Viết Thông...[và những người khác](23)
  5. Giáo trình quản trị bán hàng : Lưu hành nội bộ / Vũ Nhật Tân(21)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Lịch làm việc: 11/2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Kho:
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện